Frekuensi baru 9M4RES

Info: Perubahan Frekuensi 9M4RES

Dimaklumkan bahawa repeater 9M4RES kini telah ditukar frekuensi kepada konfigurasi berikut:-
Frekuensi : 147.775 Mhz
Shift : -0.600 Mhz
Tone : 123.0 Khz

Diharap agar semua ahli dapat mengemaskini peralatan masing-masing.
Terima kasih dan
73.

No comments: